Fagforeninger og a-kasser

På Faagli’ finder du et udbud af fagforeninger og a-kasser. Læs om hvad de kan tilbyde dig – og søg her!

 

Fagforeninger og a-kasser er ikke det samme. Men mange fagforeninger har i dag oprettet egne a-kasser. Så overvej i første omgang, hvad det er, du i virkeligheden har brug for.

 

Fagforeninger er organisationer, der varetager medlemernes faglige interesser i forbindelse med ansættelse, løn og arbejdsforhold. Mange fagforeninger varetager specifikke faggruppers interesser, men du er ikke forpligteget til at være medlem er nogen specifik  fagforening uanset dit fag.

 

A-kasser eller arbejdsløshedskasser er en forsikring mod arbejdsløshed. A-kasser står for udbetaling af dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge, dagpenge under barsel samt efterløn.

 

Du kan læse meget mere om, hvad fagforeninger og a-kasser kan tilbyde under hvorfor fagforening.